Naše firma se zabývá těžbou dřeva a hlavně výrobou energetické štěpky.

Štěpku vyrábíme z materiálu, který napadá v prořezávkových porostech, vyřezáním nežádoucích dřevin na tzv. ostatních plochách, při obnově rybníků a v neposlední řadě z klestu po těžbách.Klest a odpad po těžbě je tvořen zejména větvemi, špičkami stromů a odřezky.Klest a odpad po těžbě jsou hlavním zdrojem lesní energetické štěpky. Biomasa z probírek obsahuje nehroubí ( kmeny o malém průměru ), větve a jehličí a je významným zdrojem lesní energetické štěpky.

Využití lesních zbytků k energetickým účelům má nesporný význam v energetické koncepci využívání obnovitelných zdrojů energie.

Tato technologie má kladný význam i z hlediska snižování produkce skleníkových plynů při respektování dendromasy jako obnovitelného zdroje.Vždy se snažíme o to, abychom mohli našemu zákazníkovi nabídnout komplexní služby. Což je například provedení těžby, následné vyvezení dřeva a jsme samozřejmě schopni i toto dřevo odkoupit. Klest z porostu scházíme a vyvezeme na místo, kde dojde k seštěpkování a odvozu vyrobené štěpky. Porost je tímto připraven k zasázení a toto je další služba, kterou naše firma nabízí. Na závěr můžeme konstatovat,že při odběru těžebních zbytků z vhodných stanovišť( většina hospodářských lesů ),je výroba energetické štěpky perspektivní a zaslouží si naší pozornost.